Samlad information om Individuell träning

På den här sidan kan du finna grundläggande information om produkten "Individuell träning" på Supercenter.

Följande delar kommer att beröras i nedan ordning:

 1. Bokningsregler
 2. Träningsinnehåll
 3. Principer träningspass individuell träning

Scrolla nedåt i dokumentet för att finna det du letar efter, eller sök i dokumentet genom att samtidigt hålla in (mac) Kringla och F. Skriv sedan vad du söker efter i rutan som kommer upp i skärmen.

För att göra det enklare att hitta det du söker efter avslutas varje avsnitt med en samling av bilder. På så sätt vet du när ett avsnitt ersätts med ett annat.

Individuell träning - bokningsregler

Individuell träning är någonting som vem som helst kan boka, oavsett ålder, nivå eller klubbtillhörighet. Du kan vara nybörjare eller spela på yttersta elitnivå – vi anpassar träningen efter dina behov!

Vi har två olika prisnivåer av individuell träning - antingen tränar man 1-2 spelare eller 3-4 spelare.

Individuell träning för 1-2 spelare - 650 kr per träningspass

På detta pass får man som max vara 2 spelare. Längden på passet är 55 minuter. Orsaken till att passet inte är en hel timme långt är att instruktören skall få fem minuter att plocka ihop allt material och förbereda sig för nästa pass, som ofta börjar precis efter. Under dessa fem minuter finns det också möjligheten för föräldern och spelaren som precis genomfört passet att summera några minuter med instruktören.

På grund av högt tryck på bokningar genomförs detta pass som minst på en halv planhalva på en av planerna i Supercenter. Är det emellertid mindre bokat kommer passet att genomföras på en så stor yta som möjligt. 

Om du tar med dig en kompis (ni får vara max 2 spelare) delar ni på kostnaden.

För att få ett lägre pris och mer kontinuitet i träningen, rekommenderar vi er att köpa paket med 5 pass för 2750 kr eller 10 pass för 5000 kr. För att ta del av detta erbjudande ska samtliga 5 st pass eller 10 st pass betalas vid ett och samma tillfälle antingen i förväg till vårt swishnummer ‭123 362 40 53‬ eller på plats vid första träningstillfället. För att ha möjligheten till att få samma instruktör vid återkommande tillfällen ber vi er om följande:

 • Om ni har köpt ett paket av träningspass - boka in samtliga passen. Då blir det enklare för oss att planera.
 • Boka in passen på samma veckodag och samma klockslag, så att det blir en stående bokning.

Om ni av någon anledning behöver avboka eller omboka ett redan bokat träningspass behöver ni göra det senast 24 timmar innan tid för bokad aktivitet. Annars debiteras 100% av kostnaden för träningspasset.

Individuell träning för 3-4 spelare - 990 kr per träningspass

På detta pass får man som max vara fyra spelare. Längden på passet är 55 minuter. 

För bäst förutsättning till inlärning är ytan alltid en hel plan i Supercenter.

Om du tar med dig en kompis (ni får vara max 4 spelare) delar ni på kostnaden.

För att få ett lägre pris och mer kontinuitet i träningen, rekommenderar vi er att köpa paket med 5 pass för 4500 kr eller 10 pass för 8500 kr. För att ta del av detta erbjudande ska samtliga 5 st pass eller 10 st pass betalas vid ett och samma tillfälle antingen i förväg till vårt swishnummer 123 362 40 53 eller på plats vid första träningstillfället. 

För att ha möjligheten till att få samma instruktör vid återkommande tillfällen ber vi er om följande:

 • Om ni har köpt ett paket av träningspass - boka in samtliga passen. Då blir det enklare för oss att planera.
 • Boka in passen på samma veckodag och samma klockslag, så att det blir en stående bokning.

Om ni av någon anledning behöver avboka eller omboka ett redan bokat träningspass behöver ni göra det senast 24 timmar innan tid för bokad aktivitet. Annars debiteras 100% av kostnaden för träningspasset.

Träningsinnehåll samt träningspassets uppbyggnad

Samtliga träningspass är centralt planerade av Supersports och kommuniceras till instruktörerna genom vårt eget verktyg för träningsplanering: Supercoach App (iOS och Android). På grund av detta kommer instruktörerna ibland att titta på sina mobiltelefoner under träningspasset.

Träningspassen utvärderas kontinuerligt och uppdateras två gånger per år - i mars och september. Vid dessa tillfällen tas det också beslut om träningsinnehållet skall kompletteras med nya övningar, träningspass, aktioner eller någon ny typ av tema.

I dagsläget är träningspassen planerade kring följande 7 teman:

 1. Första touch
 2. Tillslag: Passning
 3. Tillslag: Skott
 4. FUNdamentals 
 5. Snabbhetsträning med boll
 6. Dominera 1 v 1 offensivt
 7. Dominera 1 v 1 defensivt

Om du som kund inte har några speciella preferenser om vad som skall tränas, kommer dina träningspass att innehålla följande teman om ni bokar fem pass:

 1. Introduktionspass. Här utvärderas spelarens nuvarande nivå. Passet avslutas alltid med någon form av test.
 2. FUNdamentals. "Fundamentals" betyder "grunder" på engelska och inom fotbollen brukar man ofta skriva ordets tre första bokstäver med versaler för att betona att det skall vara roligt. Hos oss betyder fundamentals "Basfärdigheter" och innehåller moment som driva, riktningsförändringar, vända, stanna med bollen osv.
 3. Första touch. Under dessa pass fördjupar vi oss i spelarens mottagning. Finns det olika typer av mottagningar? Hur långt skall en mottagning vara? I vilken hastighet kan jag som spelare röra mig in i bollen för att kunna få kontroll på den?
 4. Snabbhetsträning med boll. Här genomför vi färdighetsträning med fokus på hastighet. Detta kan vara snabba, intensiva fötter på plats eller hastighet och riktningsförändringar på lite längre sträckor. Under dessa pass ger instruktören ofta instruktioner även på hur löpsteget skall se ut för att optimera hastighet samt minska antalet skador på spelaren.
 5. Avslutningspass. Här utvärderas spelarens nuvarande nivå. Passet avslutas alltid med någon form av test.

Om du som kund inte har några speciella preferenser om vad som skall tränas, kommer dina träningspass att innehålla följande teman om ni bokar tio pass:

 1. Introduktionspass (se information ovan).
 2. FUNdamentals.
 3. Första touch.
 4. Snabbhetsträning med boll.
 5. Avstämningspass. Här utvärderas spelarens nuvarande nivå. Passet avslutas alltid med någon form av test.
 6. Tillslag: Passning. Under dessa pass fördjupar vi oss i spelarens passningsteknik. Till dessa pass finns det ofta en anledning att avsluta i Icon Ring. 
 7. Tillslag: Skott. Under dessa pass fördjupar vi oss i spelarens skott-teknik. Till dessa pass finns det ofta en anledning att avsluta med Precision Wall.
 8. Dominera 1 mot 1 offensivt. Här arbetar vi med spelarens kvaliteter att passera en motståndare. Om det är flera spelare än en avslutas ofta dessa pass med en match spelare mot spelare där spelarnas förmåga att dribbla premieras.
 9. FUNdamentals.
 10. Avslutningspass.

Träningspassets uppbyggnad

Ett träningspass är alltid 55 minuter. Glöm inte bort att det är stor skillnad mellan att träna med laget och att träna individuellt. Individuella pass är ofta väldigt intensiva för spelaren med väldigt många tillslag på bollen samt höga krav på spelarens förmåga att koncentrera sig över längre perioder. Därför är många gånger 55 minuters träningspass fullt tillräckligt för de allra flesta spelare. Vill man kan vi lägga dubbla pass efter varandra för längre sammanhållen träningstid. Kontakta oss om du är intresserad av det!

Struktur träningspass individuell träning

 • Genomgång av träningspass, om möjligt rörligt material. (5 minuter)
 • Uppvärmning samt intro av färdighet. (10)
 • Färdighetsdel. (25)
 • Test av färdighet. (10)
 • Avslutning samt summering. (5)

Principer träningspass individuell träning

Vi har tidigare pratat om träningsinnehåll samt träningspassets uppbyggnad. Vid sidan av detta tillkommer svårighetsnivån på träningspasset. Vi har tre olika nivåer av träningspasset, där Nivå 1 är lättast och Nivå 3 är svårast. Det är instruktören som i samspråk med spelaren avgör på vilken svårighetsgrad träningspasset skall läggas.

Principerna för de individuella träningspassen är indelade i tre delar. Respektive del förklaras i punktform längre ned på denna sida:

 1. Principer för träningspasset
 2. Principer för uppvärmningsdelen
 3. Principer för färdighetsdelen

Principer för träningspasset

 • 1300 tillslag per spelare och träningspass (om en spelare per pass)
 • 1 spelare per boll
 • Kommer att innehålla någon typ av fysiskt moment
 • Antal Aktioner:
  • Nivå 1: 2 variationer av aktionen
  • Nivå 2: 2-3 variationer av aktionen
  • Nivå 3: 3 variationer av aktionen
 • Max 3 instruktionspunkter per aktion
 • ”Avgränsningskonor” = färg. ”Färdighetskonor" = platta.

Principer för uppvärmningen

 • 700 tillslag per spelare
 • 1 boll per spelare
 • Prioritera bollbehandling
 • Om det går att lägga till fysiskt moment - gör det!
 • Om det går att introducera färdigheten - gör det!

Principer för färdighetsdelen

 • 500 tillslag per spelare
 • 1 boll per spelare
 • Prioritera kvalitet i utförande
 • Inget fysiskt moment
 • Antal aktioner:
  • Nivå1: 2 variationer av aktionen
  • Nivå 2: 2-3 variationer av aktionen
  • Nivå 3: 3 variationer av aktionen
 • Max tre instruktionspunkter per aktion

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.