Så använder vi Bokamera

Detta är en hemsida riktad till anställda på Supercenter. Syftet med sidan är följande:

 • Öka personalens kompetens i Bokamera
 • Få en likriktning i hur vi lägger in bokningar i systemet

PLANINDELNING SUPERCENTER

Supercenter har 4 olika planer - Plan 1, Plan 2, Plan 3 och Plan 4. Vid bokning av individuella pass delas respektive plan in i två planhalvor namngivna enligt bilden ovan.

  • Kund kan inte boka halvplan själv via hemsidan - det kan enbart personal från Supercenter göra
  • För att undvika dubbelbokningar - boka alltid A-planerna. Orsaken till detta är att en bokad B-plan är osynlig i systemet för kund, vilket gör att de kan boka upp hela planen via hemsidan. När samtliga A-planer är bokade går det bra att boka B-planer.
  • B-planer kan bokas för individuell träning och lagträning genom tjänsterna ”bokas av Supersports personal”.

Att hitta en ledig tid

Det är alltid lite svårt att veta hur man hittar en ledig tid. Titta på bilden ovan och låtsas att du skall lägga in ett Individuellt pass för 1-2 spelare. Var finns det tillgänglig tid?

När du söker efter en ledig tid - försök att vara så logisk som möjligt. Utgå från följande:

 • Träningstid = HELPLAN (750 kr)
 • Individuell träning 1-2 spelare = HALVPLAN (650 kr)
 • Individuell träning 3-4 spelare som bokats innan årsskiftet 2021 = HALVPLAN (650 kr)
 • Individuell träning 3-4 spelare som bokats efter årsskiftet 2021 = HELPLAN (990 kr)
 • Målvaktspass = HALVPLAN (650 kr)
 • Fyspass för lag = HELPLAN (1350 kr)
 • Fyspass gym = INGEN PLAN (650 kr)
 • Fystester = HELPLAN (Offereras)
 • Individuellt fyspass = HALVPLAN (650 kr)
 • Clinic = HELPLAN (299 kr/spelare, 349 kr/målvakt)
 • Ambitionsträning = HELPLAN (1495 kr 10 tillfällen)
 • Pay & Play = HELPLAN

Detta är bara vad du skall utgå från. Vi är inte färdiga än! Logik funkar i 90% av fallen. Nedan går vi igenom undantag.

Innan bokning - klicka upp varje bokning för extra koll!

I de flesta fall fungerar bokningarna som det är beskrivet ovan. Men det finns undantag!

 • Individuella pass kan SE UT som att de skall vara på HALVPLAN, men det finns fall där de skall genomföras på HELPLAN. Klicka därför upp dessa bokningar för dubbelkoll!
 • Fyspassen genomförs ibland i Gymet! Detta kan öppna upp plantider du trodde var upptagna!
 • Bokningar av Icon Ring och/eller Precision Wall kan ibland se ut som att det är planbokningar. Det är det självklart inte, så ha kolla på detta!
 • Ibland ligger det halvtimmesbokningar i systemet. Dessa kan ibland gömma sig bakom andra bokningar, så ta för vana att öppna upp hela dagen i helskärm (så att dagens bredd täcker skärmens bredd). Titta inte på bokningarna i veckoläge.
 • Det kan finnas kommentarer i bokningen där det står om kund specifikt vill använda hel- eller halvplan.

Så här gör du själva bokningen!

Du bokar genom att klicka på en tid i kalendern, eller genom att klicka på Bokning -> Boka tid i vänsterspalten.

 • Använd funktionen "Lägg till bokning". Vi använder inte "Lägg till otillgänglig tid". Gör alla på rätt sätt skapar "Lägg till bokning" ett register och dokumentation över kundens samtliga bokningar, vilket är väldigt fördelaktigt för oss. Det registret skapas inte om vi använder "Lägg till otillgänglig tid".
 • För helger: Om det är 2-4 lediga planer så går det bra att lägga in en bokning. Om det endast är 1 ledig plan under en viss tid på helgen mejla jesper@supercoachapp.com och stäm av innan du lägger in bokningen. Vi försöker sprida ut bokningarna under dagen och om det går hålla en ledig plan för spontanfotboll.
 • Om du lägger in en serie med bokningar över tid så kolla alltid att det finns ledig tid under alla dagar och tider du vill boka.
 • Lägg aldrig in en bokning i Bokamera på en tid som är fullbokad.

Var inte rädd att fråga om du är osäker! Maila gärna till hello@supercentersoccer.com så finns det flera personer där som kan hjälpa dig! ❤️

Instruktionsfilm bokningar

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.