Vad är Supersports International AB?

Detta är en hemsida riktad till anställda på Supersports. Syftet med sidan är följande:

  • Öka personalens kompetens kring hur företagets historia, värderingar, målsättningar. 
  • Få en indikt i olika personers roller inom företaget.

Mission: Vi vill med hjälp av ny teknik skapa bättre fotbollsspelare

Vision: Vi vill utveckla fotbollen globalt!

För att ha möjligheten att utveckla fotbollen globalt krävs digitala produkter samt ett stark närvaro i Sociala Medier. 

Men kan man komplettera den digitala närvaron med fysisk har man kommit väldigt långt. Vi har idag ambassadörer som utgår från olika delar av världen, självklart olika delar av Sverige, men också Norge, Mexiko och Kenya. 

Bilden ovan är tagen från just Kenya där vi har genomfört flertalet tränarutbildningar 2019, samt camper och utbildningar 2021.

Metodik: Fotboll är en individuell sport satt i ett lagsystem. Vi utvecklar individer.

Vi är inte dumma - självklart förstår vi att man är ett lag som spelar fotboll tillsammans och delar upplevelser tillsammans.

Men för att optimera inlärningen hos spelarna bör vi se dem som individer och ge dem individuell feedback på var de befinner sig idag och vad de behöver göra för att ta sig till nästa nivå. 

Detta tar sig utryck i hur vi kommunicerar med gruppen - på gruppnivå pratar vi oftast om organisatoriska saker (hur en övning fungerar exempelvis), medan på individnivå hanterar vi spelarens individuella prestation och utveckling.

Detta kan också ta sig uttryck i hur vi anpassar övningarna. För oss är individanpassning en hörnsten, vilket exempelvis innebär att samtliga spelare i en och samma övning kan ha olika individuella uppgifter.

Detta tar sig framför allt uttryck i hur vi utvärderar prestation. För oss är inte resultatet i den enskilda matchen viktigt eftersom det säger väldigt lite om vad respektive spelare har bidragit med under matchen. Vi vill i stället hitta verktyg som utvärderar respektive spelares prestation under matchen. En spelare KAN faktiskt ha gjort en bra match trots att vi som lag förlorat matchen.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.