Så använder vi presentkortlistan i Excelen

Detta är en hemsida riktad till anställda på Supercenter. Syftet med sidan är följande:

 • Öka personalens kompetens kring hur vi använder exceldokumentet
 • Få en likriktning i hur vi dokumenterar i exceldokumentet

Försäljning av presentkort

Vi säljer två olika typer av presentkort - Fysiska och Digitala. Beroende på om presentkortet är fysiskt eller digitalt har vi två olika presentkortslistor i excelen. Hur vi dokumenterar försäljning av presentkort är dock detsamma i de bägge listorna.

Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas. 

 1. Lägg till nya presentkort UPPIFRÅN i listan, dvs lägg till en NY RAD ovanför det senast sålda presentkortet. 
 2. Under ”Nummer” skall presentkortsnumret skrivas in (= Presentkortets ID). Var noga med att följa turordningen på korten. Hitta inte på egna nummer! Ett nummer skall inte skrivas flera gånger. 
 3. Inköpsdatum = Datum presentkortet betalades. 
 4. Sista giltighetsdatum = Generellt sett 1 år. Under kampanjer kan det vara annorlunda (Under Corona har vi ex haft 2 år). 

Tillverka ett digitalt presentkort

 1. Använd mallen för att tillverka presentkort.
 2. Skriv in beloppet på Presentkortet (=”Värde på presentkortet” i Excellistan).  
 3. Skriv in ”Sista Giltighetsdatum” (samma namn i Excellistan) 
 4. Skriv in Presentkortsnummer (= ”Nummer” i Excellistan). 
 5. Dubbelkolla så att allt stämmer. 
 6. Exportera presentkortet till en pdf och skicka till kund.

Kund använder presentkort

 1. Kunder kan använda presentkortet vid köp när de besöker centret eller om de hör av sig via mail eller telefon. De kan inte betala med presentkortet via hemsidan (det kan man inte göra med vanliga VISA-kort heller). 
 2. Presentkort köpta före 2020-04-01 gäller på samtliga våra verksamheter (dock ej mat och dryck). 
 3. Presentkort köpta efter 2020-04-01 gäller enbart på verksamheter i Supercenter (dock ej på mat eller dryck). 
 4. En kund kan enbart utnyttja sitt eget presentkort. Om en kund uppger ett annat namn än sitt eget skall presentkortets ägare kontaktas för att ge sitt ok. 
 5. Leta upp kundens presentkort i listan. Om du inte hittar kundens presentkort manuellt, leta reda på det genom att klicka på ”Redigera” och ”Sök och ersätt” i rullisten. 
 6. Kolla så att presentkortet fortfarande är giltigt, dvs ”Sista giltighetsdatum” är inte passerat. 
 7. Var noga med att titta efter ”Värde på presentkortet” samt ”Förbrukat belopp” och ”Kvar att utnyttja”. 
 8. Det belopp som finns kvar på presentkortet är ”Kvar att utnyttja”. OM DET ÄR INFORMATION IFYLLT I NÅGOT ANNAT FÄLT SOM GÖR DIG MISSTÄNKSAM - KONTAKTA CENTERCHEF.
 9. Var noga med att logga samtliga köp under "Kommentarer". Skriv vilket event, datum och summa som dragits av presentkortet.
 10. Meddela kund vilket presentkort (=presentkortsnummer) du har dragit pengar från, hur mycket pengar du har dragit, samt hur mycket pengar som finns kvar på presentkortet på dags datum. Sätt Hello på cc i mailet för att få en dokumentation över transaktionsdiskussioner.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.